Saturday, April 19, 2008

Grubi građevinski radovi - part FOUR / april 19

April 19,2008.
Radovi na čeličnoj konstrukciji krova se privode kraju. Početkom sledeće nedelje treba da počne montaža olučnih horizontala i maske od alu-bonda sa ulične i bočne strane.Čista visina od poda poslednje etaže do vrha liftovskog okna mora biti 3.8m. Konstrukcija je podignuta toliko da se ta visina može dobiti unutar konture krovne ravni, bez potrebe za podizanjem krova i pravljenjem nadvišenja.

Instalateri su ušli u objekat!
Počelo je štemovanje kanala u zidovima za provlačenje instalacija. Takođe, buše se rupe u tavanicama za provlačenje ventilacionih kanala i kanalizacionih vertikala (ko zna zašto nisu ostavljene prilikom betoniranja ploča!).
Konacno je postavljena radna ograda oko stepeništa, tj. oko liftovskog okna.


Ograda na podestima biće zidana, do visine 1.10m. Na ovom mestu, gornja ivica grede je na +1.35m u odnosu na gotov pod. Odlučili smo da će se ova greda rušiti!!!


Šef!


Lep pogled na grad sa krova...

Wednesday, April 9, 2008

Grubi građevinski radovi - Part THREE/ April 09

Pre dva dana je počela montaža krovne konstrukcije. Konstrukcija je čelična, dvovodna. Projektovan je pokrivač od trapezastog jednostrukog plastificiranog lima, preko čeličnih rožnjača. Kompletan krov će biti sakriven iza maski sa prednje i zadnje strane objekta.


Betonski okviri nadstrešnice iznad krovne terase. Projektovano je pokrivanje polu-transparentnim Lexan-om. Prethodno je potrebno formirati odgovarajuću podkonstrukciju, za koju upravo pokušavam da uzmem mere!


Terase povučene etaže, tj. terase dobijene povlačenjem fasade poslednjeg sprata za 1.2m ka unutra, biće takođe natkrivene. U hodu je odlučeno da se konstrukcija krova produži i formira nadstrešnicu krovnih terasa.
Juče mi je saopšteno da će maska koja skriva oluk sa ulične i jedne bočne strane biti najverovatnije od alu-bonda (sve za estetiku!). Da li mi to menja podkonstrukciju maske?Ovako izgleda krovna konstrukcija sa bezbedne visine, tj. iz prizemlja...


Počelo je zidanje ivičnih/bočnih zidova balkona sa dvorišne strane. Prema projektu, debljine zida bi trebalo da je ista sa debljinom ploče. Pošto je u toku izvođenje debljina ivične grede konzole povećana na 30cm, onda smo odlučili da i čelo bočnih zidova balkona bude širine 30cm. Da ne bi gubili na površini balkona, zid izvodimo u debljini 12cm, a čelo formiramo kao vertikalni AB serklaž širine 30cm. Valjda sam jasan...
Fotke su užasne...